Úvod
Obce
Kľúče
 

ABACI Guard s. r. o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 51663856

Deň zápisu: 19.4.2018

Kubrická 68/86
Trenčín
91101

Vložka 36355/R, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Kuriérske služby
 • Verejné obstarávanie
 • Faktoring a forfaiting
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Fotografické služby
 • Finančný leasing
 • Poskytovanie služieb informátora
 • Finančný Iízing
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
 • Prevádzkovanie detektívnej služby podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v predmete podnikania
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby
 • Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, montáž, údržba a oprava)
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Služby súvisice s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a prenosu informácií
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Služby súvisiace s produkciou zvukových nahrávok
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
 • §7ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava
 • Detektívna služba v rozsahu ustanovenom v § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z. z. (o súkromnej bezpečnosti)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a športu
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov alebo audiovizuálnych diel
 • Súkromné bezpačnostné služby v rozsahu § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona číslo 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
 • Finančný lízing tovaru
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Prenájom hnuteľných vecí;
 • Prevádzkovanie technickej služby č. PT 002168 : § 7 ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava Platnosť licencie do :
 • SBS-strážnej služby § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu: